Beste manegeruiter,

Na de uitspraak van minister Bruins zondagavond 15 maart 2020 zijn wij genoodzaakt om per direct onze manegelessen tot 6 april 2020 af te gelasten. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en laten ons adviseren door onze branchevereniging FNRS en de hippische sportfederatie KNHS. De door hun voorgeschreven maatregelen zijn in lijn met voorschriften van de Overheid, het RIVM en NOC*NSF.

We begrijpen dat deze overheidsmaatregel veel vragen oproept. Onderstaande maatregelen nemen wij op ons bedrijf:

-          Geen manegelessen tot 6 april 2020.

  • De niet gereden lessen kunnen gedurende de grote vakantieperiode worden ingehaald,
  • wanneer hier ruimte voor is.
  • Abonnementsgelden, Wij willen graag maandelijks de lesgelden blijven incasseren.
  • De hoge kosten voor het onderhoud van de paarden gaan maandelijks gewoon door.

Het Diplomarijden op 19 april 2020 gaat tot nog toe door, tenzij er veranderingen aangekondigd worden . Dan wordt dit verzet naar een later tijdstip.

Uiteraard moeten onze paarden en pony’s nog wel dagelijks verzorgd worden. Met het hele team van Manege Biessum nemen wij extra voorzorgsmaatregelen en zorgen wij ervoor dat zij allemaal goed verzorgd worden en voldoende beweging en aandacht krijgen.

Wij hopen op veel begrip en ondersteuning van u. Door ons samen sterk te maken om verspreiding van het virus te voorkomen, hoe eerder iedereen weer kan genieten van onze paarden. Maar op dit moment kunnen wij nog niet aangeven wanneer de lessen/activiteiten weer kunnen worden hervat.

Wij waarderen uw betrokkenheid, maar ons bedrijf en onze paarden mogen komende periode ook niet bezocht worden. Niemand is welkom tenzij er andere afspraken gemaakt zijn.

Door deze onzekerheid maken wij ons wel zorgen over het voortbestaan van de manege. Om die reden vragen wij u om in deze crisisperiode de lesgelden wel te blijven betalen zodat wij onze paarden kunnen blijven verzorgen. Op het moment dat u op onze manege kwam rijden hebben we een lesovereenkomst met elkaar gesloten waarin we met u overeengekomen zijn dat het lesgeld verschuldigd blijft bij dit soort calamiteiten (artikel 6.3*).Uiteraard staat in dezelfde lesovereenkomst (artikel 2.2**) dat u het recht heeft om op te zeggen. Maar wij willen uiteraard veel liever dat u bij ons blijft paardrijden en ons blijft steunen in deze moeilijke periode.

Wij hopen op uw begrip en zijn uiteraard beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, neem hiervoor contact op met iemand van de familie Prins.

Met vriendelijk groet,

Familie Prins

Manege Biessum

N.B.

*Artikel 6.3
Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden en met zich meebrengt, is restitutie van de overeengekomen les (abonnement) niet mogelijk blijft de klant betaling van de les verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode, tenzij anders is overeengekomen. Indien de paarden in eigendom zijn van het ruitersportcentrum is de lesgever te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.**Artikel 2.2

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.